Videreutvikler Nasjonalt tolkeregister

IMDi skal utvikle et mer brukervennlig og effektivt Nasjonalt tolkeregister. Dette vil blant annet gjøre det lettere å få tak i kvalifiserte tolker og gi bedre utnyttelse av tolkenes kapasitet.

Sist oppdatert: 27. mars 2017

Arbeidet med å utvikle et nytt Nasjonalt tolkeregister vil vare i tre år.

– Nasjonalt tolkeregister er IMDis viktigste tiltak for kvalitetssikring av tolker til offentlig sektor. Vi gleder oss til å ta fatt på planleggings- og utviklingsarbeidet sammen med våre samarbeidsparter, sier leder for tolkeseksjonen, Liv Kolstad Zehouo.  

Nasjonalt tolkeregister gir en oversikt over kvalifiserte tolker i Norge. Formålet med registeret er å øke tilgangen på kvalifiserte tolker i offentlig sektor, og stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner. Registeret er allment tilgjengelig på www.tolkeportalen.no.

Fornyet teknologi

Nasjonalt tolkeregister ble opprettet i 2005. Innen utgangen av 2006 telte det 653 tolker i 56 språk. Siden da har behovet for tolk økt, både på grunn av økt innvandring og økt bevissthet rundt nødvendigheten av å bruke tolk. Registeret har utviklet seg i samme takt, og teller i dag 1708 tolker i 66 språk.

Teknologien bak registeret har derimot ikke blitt fornyet siden opprettelsen, og er i dag foreldet. IMDi ønsker derfor å utnytte dagens teknologi i å utvikle et mer brukervennlig og effektivt register.

Det nye registeret vil kunne kobles til etaters og formidleres bestillingsregistre, og vil ha en forbedret søkefunksjon. Som en del av utviklingsarbeidet vil det også bli vurdert om det skal gi en oversikt over tolkenes tilgjengelighet. 

Dette vil gjøre det lettere å få tak i kvalifiserte tolker, gi bedre utnyttelse av tolkenes kapasitet, og gjøre det mer lønnsomt å kvalifisere seg som tolk. På denne måten vil det nye registeret komme til nytte for tolker, tolkeformidlere og offentlige etater som bruker tolk.

Støtte fra Difi

IMDi fått støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å utvikle nytt Nasjonalt tolkeregister. Midlene fra Difi kommer fra medfinansieringsordningen, og vil dekke halvparten av kostnadene.

Les mer om bruk av tolk i offentlig sektor.

Fant du det du lette etter?