Bosettings- og integreringsprisen: Bærum kommune

Bærum kommune har et godt og langsiktig planarbeid, og har utarbeidet egen strategi og handlingsplaner for det kommunale arbeidet med bosetting og integrering.

Sist oppdatert: 21. desember 2018

Kommunen har i en årrekke vært en viktig samarbeidskommune for IMDi når det gjelder bosetting av flyktninger. Kommunen bosetter personer med kjente særskilte behov, enslige mindreårige og fra integreringsmottak, i tillegg til andre flyktninger.

Voksenopplæringssenteret i Bærum har i mange år jobbet med å utarbeide helhetlige modeller, som kombinerer språkopplæring med fag- og yrkesopplæring og deltakelse i arbeidslivet. Kommunen har lenge tilbudt kurs for å forberede deltakerne til videregående opplæring, innen helsefag, barnehage, restaurant- og matfag og mot byggebransjen.

Nettverk av praksisplasser

Bærum kommune har en avtale om 200 praksisplasser i kommunal sektor. I tillegg har Voksenopplæringssenteret et stort nettverk av praksisplasser. Tilbudet om praksis i Bærum gjelder for alle flyktninger og innvandrere. Kommunen har tett oppfølging av praksisplassene og deltakere i praksis. Voksenopplæringssenteret i Bærum har på oppdrag fra Kompetanse Norge utviklet en veileder i arbeidslivskunnskap, og har også blitt en nasjonal besøksskole innen arbeidsrettet opplæring.

Voksenopplæringssenteret i Bærum har i lang tid arbeidet med å gi et godt differensiert tilbud til deltakere ut fra ulike nivåer og spor. Opplæringssenteret tilbyr opplæring både på dagtid og kveldstid. Bærum kommune har utviklet et eget opplæringsløp for deltakere som har en akademisk bakgrunn. Opplæringsløpet er en kombinasjon av norskopplæring med rask progresjon og praksis som er relevant for den medbrakte kompetansen.

Tall og statistikk om bosetting og integrering i Bærum kommune. 

Bærum er nominert til Bosettings- og inkluderingsprisen 2018.

Stem på Bærum!

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.

Fant du det du lette etter?