Bosettings- og integreringsprisen: Bodø kommune

Bodø kommune har bosatt flyktninger siden slutten av 1980-tallet, og bosetting og integrering av flyktninger er godt forankret på alle nivåer i kommunen.

Sist oppdatert: 21. desember 2018

Bodø viser fleksibilitet i forbindelse med variasjoner i bosettingsbehovet. I årene 2015–2017 økte kommunen antall vedtaksplasser fra 90 til 140, og vedtok å bosette 35 enslige mindreårige flyktninger i 2016, da behovet var størst. Ettersom bosettingsbehovet er blitt lavere, har kommunen fattet vedtak i samsvar med anmodningen, og tilpasset tjenesteapparatet etter det.

Prosjekter

Kommunen jobber aktivt med å utvikle nye prosjekter for å fremme integrering, og setter av penger i budsjettet til ulike mangfolds- og integreringstiltak.

I 2017 fikk kommunen midler til følgende prosjekter:

  • Bodø Frivillighetssentral: «Økt frivillighet og integrering»
  • Kirkens Bymisjon: «Egenkraftmobilisering i hverdagen»
  • Bodø Idrettsråd: «Idretten- en viktig inkluderingsarena i Bodø»
  • KUN (Stiftelsen Kvinneuniversitet Nord): «Familier på vent»
  • KUN: «Aktiv på vent Nordland» (med Vestvågøy kommune)
  • Nordland FK: «Kombiklasser» (Bodø, Vefsn, Vestvågøy)

Kommunen samarbeider med frivillige- og innvandringsorganisasjoner for å sette i gang tiltak for bedre integrering. Kommunen har tilsatt mangfoldskoordinator som har invitert seg inn til de ulike organisasjonene for å se på mulige samarbeidsområder. Noen vellykkede tiltak: «Lån en Bodøværing» i regi av Bodø Røde Kors, «Bamse B» - ferie for barn og deres familie uten nettverk, Barnas internasjonale dag i samarbeid med polsk/norsk forening.

Integrerings- og mangfoldsperspektiv i arbeidet

I Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er et inkluderende og mangfoldig samfunn en rød tråd gjennom alle områder for kommunen. Det er et delmål at tilflyttere og innvandrere inkluderes for å være aktive samfunnsdeltakere og komme seg raskt i jobb. Bodø er med i flere prosjekter i samarbeid med andre kommuner (se avsnitt «Prosjekter»).

Kvalifisering som bidrar til formell kompetanse

Det er tett samarbeid mellom sektorene i Bodø kommune for å få et mer målrettet og effektivt introduksjonsprogram. Bodø voksenopplæring har arbeidsrettet språkopplæring og språkpraksis, kombinert med yrkesteori og arbeidslivspraksis.

Tall og statistikk om bosetting og integrering i Bodø kommune. 

Bodø er nominert til Bosettings- og inkluderingsprisen 2018.

Stem på Bodø!

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.

Fant du det du lette etter?