Følg tolkekonferansen direkte

I løpet av konferansen «Tolking i barnevernet – lønner det seg?» vil du få høre mer om hvordan du best kan planlegge og organisere bruk og bestilling av tolketjenester i din virksomhet.

Sist oppdatert: 7. november 2018

Følg tolkekonferansen direkte!

Program for overføringen 09.11.2018

(Med forbehold om endringer)

 • 09:00 Åpning av konferansen.
  • Urszula Srebrowska, nestleder, Norsk tolkeforening 
  • Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  • Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • 09:10 Snakker vi med hverandre eller forbi hverandre? Erfaringer med og forventninger til bruk av tolk i institusjonelle samtaler. Skildringer fra begge sider av bordet 
  • Fagpersonens perspektiv ved Aslaug Skjold Unhjem fra Bjerke barneverntjeneste
  • Minoritetsspråkliges perspektiv ved Helene Hodneland Sæle, ungdomskonsulent i Norges Døveforbund Ungdom
  • 09:30 Slik gjør vi det nå: Bruk av tolk i norske barneversninstitusjoner – resultater fra nyeste forskning.
   • Berit Berg, professof, Institutt for samfunnsforskning ved NTNU
  • 10:15 Er dette virkelig så vanskelig? Hva slags tolk trenger du? Om viktigheten av presisjon og kvalitet i tolkingen. Hva er god nok tolking i barnevernet?
   • Hilde Fiva Buzungu, Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.
  • 11:00-11:40 Pause
  • 11:40 

Er dette en tolk? Offentlige kvalifiseringstiltak for tolker og Nasjonalt Tolkeregister. Hvordan skal man vite om den som kom på oppdrag er faktisk en tolk? Er det en måte å skille mellom gode og dårlige tolker før man bestiller tjenesten?

  • Maria Wattne, rådgiver, Tospråktesten, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet
  • Leonardo Doria de Souza, tolkeseksjonen, IMDi
 • 12:05 Er vi så forskjellige? Hvordan kan kulturbarrieren påvirke barnevernsarbeid. Er det noe hjelp få? Bruken av såkalte «kulturtolker» og «linkarbeidere» i kontakt med minoritetsfamilier.
  • Signe Ylvisaker, førstelektor, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
 • 12:30 Sparer vi oss til fant? Bruke penger eller spare penger – hva er kostnadseffektive løsninger.
  • Hanne Løfsnes, leder for tolkeseksjonen, IMDi
 • 12:45 Tolketjenester – marked eller texas? Hvordan fungerer tolkemarkedet? Er det for mange eller for få kvalifiserte tolker? Tolketjenester på anbud.
  • Urszula Srebrowska, nestleder i Norsk tolkeforening, statsautorisert tolk,
  • Kate Berg, medlem av Norsk tolkeforening, statsautorisert tolk.
 • 13:20 Teknologien: venn eller fiende? Fjerntolking: fordeler, ulemper og huskeregler.
  • Jessica Pedersen Belisle Hansen, doktorgradsstipendiat, MultiLing Senter for flerspråklighet, UiO.
 • 13.50: Pause
 • 14:05 Tolking i barnevernet – Veien videre. Presentasjon av vellykket organisering av tolketjenester. Tips om løsninger som passer for barneverntjenestene. Rekruttering, bestilling og oppgjør.
  • Signhild Nilsen, enhetsleder drift, Tolkesentralen
  • Nina Gulbrandsen prosjektleder, prøveprosjekt tolkebestilling for Oslo tingrett og Oslo politidistrikt, Oslo tingrett
  • Elizabeth Langeland Gracia, PROKUS-prosjektet ved Stovner barneverntjeneste
 • 15:00 Oppsummerende paneldebatt med spørsmål fra publikum. Hvordan sikre gode tolketjenester i barnevernstjenester?
  • Chava Savosnick, seniorrådgiver, Bufdir
  • Jorulf Brøvig Silde, fagsjef, NHO Handel og Service
  • Urszula Srebrowska, nestleder, Norsk tolkeforening 
  • Elizabeth Langeland Gracia, Stovner barneverntjeneste
 • 15:30 Avslutning

Konferansier: Hanne Løfsnes, leder i tolkeseksjonen, IMDi

Fant du det du lette etter?