Best for integreringen at IMDi består

Et ekspertutvalg har foreslått å flytte IMDis oppgaver på bosettings- og integreringsfeltet til fylkeskommunene. IMDi mener det vil gjøre det vanskeligere å møte de integreringsutfordringene vi står overfor.

Sist oppdatert: 9. mai 2018

Kommunene har i dag et stort handlingsrom når det gjelder bosetting og kvalifisering av flyktninger. Det har bidratt til store regionale variasjoner, både med hensyn til tilbudet den enkelte flyktning får, og resultater.

Å delegere IMDis oppgaver til 11 fylkeskommuner, øker risikoen for enda større regionale forskjeller. Nå som regjeringen har varslet et nødvendig integreringsløft, er det IMDis vurdering at det er behov for et nasjonalt helhetsgrep for å lykkes med det.

Det er i kommunene det viktigste integreringsarbeidet skjer, og staten er avhengig av godt samarbeid med kommunene for å nå integreringspolitiske mål. Å innføre et tredje forvaltningsnivå i bosettingen, kan føre til lengre ventetid i mottak og mindre effektivt samarbeid.

IMDi ser heller ikke hvordan ekspertutvalgets forslag vil bidra til effektivisering av offentlig sektor. Det er særlig våre digitaliserte forvaltningsoppgaver som gjør det vanskelig å støtte utvalgets anbefaling om å legge ned direktoratet.

Les hele vurderingen her.

Fant du det du lette etter?