Bosettings- og integreringsprisen: Lørenskog kommune

Lørenskog kommunen har bosatt flyktninger i en årrekke og er en av IMDis viktigste samarbeidskommuner når det gjelder bosetting.

Sist oppdatert: 21. desember 2018

Lørenskog har lenge vært en foregangskommune for arbeidsretting av kvalifiseringsløp og utvikling av nye opplæringsmetoder og verktøy. Kommunen har lang tradisjon for å samarbeide med arbeidsgivere og lokalt næringsliv, for å øke sysselsetting av flyktninger og innvandrere.  

Nettverk av praksisplasser

Fra 2008 og frem til nå har flyktning- og innvandrertjenesten jobbet frem et velfungerende nettverk av praksisplasser for innvandrere og flyktninger i kommunen. Per i dag er 100 praksisplasser fordelt på kommunale tjenester og private bedrifter, lagt inn i et praksisnettverk.

Knyttet opp mot praksisnettverket er det utarbeidet en metodikk med jobbspesialist. Metodikken er basert på Supported Employment-tilnærmingen hvor tidlig utplassering i ordinært arbeidsliv og opplæring i arbeidslivsregler inngår som de viktigste elementene.

Jobbsjansen Lørenskog er en av seks prosjekt IMDi har med i sitt metodedokumentasjons prosjekt «Hvordan kan Supported Employment tilnærming anvendes i arbeid med kvalifisering av flyktninger eller innvandrere?».

Lørenskog er også den første kommunen i region Øst som prøver ut ordningen «Fagbrev på jobb» i tett samarbeid med Strømmen videregående skole.

Differensiering av introduksjonsprogrammet

Lørenskog har siden 2008 jobbet systematisk med å tilrettelegge for gode individuelle kvalifiseringsløp og kan vise til positive resultater.

Utviklingsarbeidet som de siste årene har hatt som hovedmål å systematisere og strukturere opplæringen og oppfølgingen som gis til deltakerne i kvalifiseringsløp. Det er utarbeidet «Praksishåndboken», en oversikt over metoder og virkemidler og som en hjelp for veiledere og faddere i oppfølgingsarbeidet av deltakere som er i praksis.

Kommunen har i tett samarbeid med arbeidsgiver laget bransjerettede opplæringsplaner som bidrar til strukturert og målrettet opplæring av deltakerne på praksisplassen.

Tall og statistikk om bosetting og integrering i Lørenskog kommune.

Lørenskog er nominert til Bosettings- og inkluderingsprisen 2018.

Stem på Lørenskog!

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.

Fant du det du lette etter?