Nytt verktøy for arbeidspraksis

Hvordan få til en god match mellom en deltaker i introduksjonsprogram og en praksisplass? Hvordan formidle deltakere til praksis raskt og sikre god oppfølging? Inkluderingspakken gir deg verktøy du trenger.

Sist oppdatert: 28. mai 2018

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, flyktningtjenesten, NAV og voksenopplæringen.

Målet er rett kandidat til rett jobb – på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Verktøyet skal også sikre god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.

Inkluderingspakken er utviklet i prosjektet Grønn inkludering, med kommunale utviklingsmidler fra IMDi. Prosjektet besto av Mester Grønn AS, Voksenopplæringen i Lier, Flyktningtjenesten i Lier, NAV Lier, NAV Buskerud og NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

Gå til Inkluderingspakken.

Fant du det du lette etter?