Steinkjer kommune

Steinkjer kommune har mange års erfaring i bosettings- og integreringsarbeid. Kommunen har godt og planmessig bosettings- og kvalifiseringsarbeid. Den er også en pådriver i det regionale integreringsarbeidet.

Sist oppdatert: 21. desember 2018

Kommunen er også en svært viktig samarbeidspartner for IMDi Midt-Norge, både i det formaliserte samarbeidet med elleve større kommuner i regionen siden 2011, og ved å dele sin kompetanse og erfaring med mindre nabokommuner. Steinkjer har flere ganger presentert sin gode praksis til andre kommuner i læringsverksteder.

Planmessig og godt forankret bosettingsarbeid

Kommunen bosetter flyktninger i tråd med IMDis anmodninger og jobber svært godt og planmessig med bosetting og boliganskaffelse. Steinkjer var blant de første kommunene som satte i system en jevn bosetting gjennom året basert på kvartalsvis utsøking fra IMDi. Dette var meget vellykket og Steinkjer ble dermed en modell for andre kommuner.

Da bosetting i 2016 økte sterkt, arbeidet kommunen svært effektivt for å ruste opp viktige tjenester som helsetjeneste, skole, barnehage og voksenopplæring for å kunne ta imot og yte gode tjenester til økt antall flyktninger i 2016 og 2017. Behovet var stort også fordi kommunen tok imot mange barnefamilier.

Helhetlig og bredt kvalifiseringstilbud

Steinkjer har gjennom flere år utviklet et godt og differensiert kvalifiseringstilbud. Dette gjøres i et tett samarbeid mellom flyktningetjeneste, voksenopplæring og NAV; om deltakere i introduksjonsprogrammet og også etter avsluttet program. Fylkeskommune, videregående skoler, næringsliv og karrieresenteret er viktige samarbeidspartnere.

Kommunen har gjennomført flere kommunale utviklingsprosjekter i løpet av de siste årene, med gode resultat. Tre prosjekter har forbedret det arbeidsrettede tilbudet for kvalifisering av flyktninger. Det er utviklet yrkeskurs og opplæringsløp innenfor yrker hvor det er behov for arbeidskraft. Yrkeskursene som er utviklet, har vært en suksess, med overgang til fagbrev eller jobb for mange deltakere.

Steinkjer kommune har tatt i bruk arbeidet som har blitt utviklet gjennom prosjekter i det ordinære tilbudet, noe som har gjort at de på fast basis kan tilby ulike yrkesløp innenfor Introduksjonsprogrammet.

Etablering og drift av integreringsmottak

Kommunen etablerte et av landets fire integreringsmottak og var det første av disse som kunne tilby fulltidsprogram til alle deltakere. Kommunen har ønsket å bosette flest mulig fra integreringsmottaket i egen kommune, for dermed uavbrutt å kunne fortsette kvalifiseringsarbeidet som er startet i mottaket etter bosetting.

Tall og statistikk om bosetting og integrering i Steinkjer kommune. 

Steinkjer er nominert til Bosettings- og inkluderingsprisen 2018

Stem på Steinkjer!

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.

Fant du det du lette etter?