Pris for samarbeid om utsatte barn og unge

IMDi har sammen med fire andre direktorater vunnet Bedre stat-prisen 2019 for 0-24-samarbeidet, som skal bidra til at alle barn og unge får den støtten de trenger for å mestre eget liv.

Sist oppdatert: 23. januar 2019

Bedre stat-prisen deles ut til virksomheter/tiltak som bidrar til god styring og effektiv ressursbruk i staten. Prisen ble delt ut av finansminister Siv Jensen på Styringskonferansen i dag.

IMDi, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet deltar alle i 0-24-samarbeidet, som jobber for å styrke samordningen i de statlige virkemidlene, slik at disse bedre møter kommunenes og brukernes behov. 

Målet er å gi utsatte barn og unge et bedre hjelpetilbud, slik at flest mulig kan fullføre skolen og få en varig tilknytning til arbeidslivet. 

Les mer om 0-24-samarbeidet.

Fant du det du lette etter?