Bedre tolketjenester gir bedre løsninger

En ny tolkelov er et helt nødvendig skritt for at vi skal kunne møte behovene og ivareta interessene til alle som bor i Norge, skriver IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i et innlegg i Dagsavisen.

Sist oppdatert: 11. april 2019

Se for deg at det utenkelige skjer. Du mister en sønn eller datter i en tragisk ulykke på sykehuset. Samtidig er du helt ny i et nytt land hvor du ikke snakker språket. Det er heller ingen mennesker rundt deg som kan fortelle hva som skjer.

Vi som har jobbet tett på tolkefeltet har med tiden samlet opp altfor mange historier om hvilke konsekvenser det kan ha når mennesker ikke er i stand til å gjøre seg forstått i møte med offentlige myndigheter. I en krisesituasjon kan dette gå på både helsa og rettsikkerheten løs. Gang på gang benyttes tolker som rett og slett ikke er gode nok i jobben sin. Samtidig sitter fullt ut kvalifiserte tolker på sidelinjen og venter på oppdrag.

Mye av problemet handler om at tolkefeltet har vært altfor dårlig regulert. Selv om bruken av tolk nevnes indirekte i enkelte lover har vi manglet felles bestemmelser og rettstilstanden har på flere områder vært uklar.

God tolking fungerer som en bro mellom den enkeltes behov og rettigheter og offentlig maktutøvelse. Regjeringens lovforslag, som nå er på høring, er et viktig skritt fremover og vil gi tolkesektoren et etterlengtet løft. Den kommende tolkeloven stiller krav til både kvalifikasjoner, taushetsplikt og habilitet. Ikke minst gir forslaget tydeligere krav til bruk av kvalifisert tolk og regulerer klarere når offentlige organer skal bruke tolk.

En ny lov vil likevel ikke løse alle problemene av seg selv. Som nasjonal fagmyndighet på feltet vil vi i IMDi bidra med alt vi kan for å bistå resten av offentlig sektor med å forbedre egne rutiner og kompetanse på bestilling av tolk. Når den nye loven kommer er det helt sentralt at den benyttes som et nytt gulv, og ikke som et tak for hvilket nivå vi skal ligge på.

All den tid det finnes mye ledig kapasitet blant kvalifiserte tolker er det unødvendig at hele syv av 10 som tar oppdrag i offentlig sektor ikke innehar tolkefaglige kvalifikasjoner. Vårt langsiktige mål er å fjerne bruken av ukvalifiserte tolker helt fra offentlig sektor. Det vil gi bedre liv, bedre løsninger og ikke minst en lov som er likere for alle.

Fant du det du lette etter?