Bærum vant bosettings- og integreringsprisen 2018

Kommunen vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Bærum stakk av med prisen i konkurranse med seks andre kommuner: Asker, Bodø, Lørenskog, Stange, Steinkjer og Tromsø.

Sist oppdatert: 14. februar 2019

Hvert år legger norske kommuner ned en formidabel innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Kommunene ble nominert av IMDi for å ha utmerket seg positivt i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

– Vi håper mange kommuner lar seg inspirere av det gode arbeidet i Bærum kommune og prioriterer tett og forpliktende samarbeid med næringslivet og frivilligheten fremover. Det er ingenting som er viktigere for integreringen enn at vi lykkes med å få flere innvandrere i arbeid. Jeg vil takke Bærum kommune for å vise vei på dette området, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ambisiøs kommune

I IMDis begrunnelse fremheves prosjektet Globale Bærum, som har som mål å sikre 1 000 innvandrere arbeid i løpet av de neste tre årene. For å oppnå dette har kommunen satt i gang innovative samarbeidsformer mellom frivillige, næringslivet, kommunen og NAV.

I kommunens handlingsprogram er det også nedfelt at den vil satse på økt mangfold og integrering, og styrke innsatsen for utsatte grupper i arbeidslivet. De systematiske målene som er nedfelt i kommunens handlingsprogram er en del av de langsiktige hovedmålene til Bærum 2035.

Arbeidet og tiltakene som kommunen har opprettet når det gjelder bosetting og kvalifisering av flyktninger og innvandrere har overføringsverdi til andre kommuner.

Om prisen

Årets pris ble delt ut av integreringsministeren Jan Tore Sanner på IMDis integreringskonferanse onsdag 13. februar.

Bosettings- og integreringsprisen (tidligere kun bosettingsprisen) ble opprettet og delt ut av IMDi for første gang under integreringskonferansen i Bergen i 2008. Prisen har siden den gangen blitt delt ut årlig. Ni andre kommuner har vunnet prisen tidligere: Vadsø, Levanger, Kristiansand, Kragerø, Molde, Hammerfest, Drammen, Grimstad og Trondheim. For første gang i år fikk befolkningen anledning til å medvirke til kåringen ved å stemme på sin favoritt.

Fant du det du lette etter?