Veiledningsprogram for familier med fluktbakgrunn

Et nytt forskningsprosjekt skal se på tilrettelegging av foreldreveiledning for familier med fluktbakgrunn. Din kommune kan delta i prosjektet.

Sist oppdatert: 10. september 2019

Foreldreveiledningsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) har vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Nå skal forskningsprosjektet PIRM (Supported Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities) tilrettelegge foreldreveiledningen for familier med fluktbakgrunn.

PIRM er finansiert av Kavli Trust og ledes av Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse (RKBU),  ved UiT Norges arktiske universitet, i samarbeid med DUÅ Norge, RKBU Midt Norge (NTNU) Norce og RBUP øst og sør. Prosjektet skal gå over fem år.

Det er metodene fra DUÅ som skal brukes i foreldreveiledning for familier med fluktbakgrunn. DUÅ vil tilby gruppeveiledning til familier med barn mellom 6 og 12 år i kommunene. Prosjektet skal vurdere effekten av det gruppebaserte foreldreprogram og om en eventuell effekt holder seg etter 12 måneder. 

Les mer om prosjektet. 

Ønsker din kommune eller tjeneste å delta i studien? Les mer her. 

Fant du det du lette etter?