Søk integreringstilskudd innen 18. november

For å få utbetalt integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger for 2019 innen nyttår, må kommunen sende søknad til IMDi innen 18. november.

Sist oppdatert: 31. oktober 2019

Tildeling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 2019 skjer fortløpende etter mottak av søknad.  

Søknadene sendes elektronisk via Altinn eller på papir per post til IMDi så snart som mulig etter bosetting.

På grunn av regnskapsfrister kan vi ikke garantere at søknader mottatt etter 18. november vil bli utbetalt i 2019. Søknader om tilskudd for 2019 mottatt etter 18. november, vil bli utbetalt så snart som mulig i 2020.

Fant du det du lette etter?