Har din kommune svart på IMDis årlige undersøkelse?

IMDi inviterer hvert år alle norske kommuner til å besvare en undersøkelse om kommunalt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Har din kommune svart på undersøkelsen?

Sist oppdatert: 16. januar 2019

Årets undersøkelse ble sendt ut 5. desember, og har svarfrist 23. januar. Spørreundersøkelsen er todelt: En del besvares av rådmannen eller bydelsdirektør. En annen del besvares av den ansvarlige for introduksjonsprogrammet eller integreringsarbeid.

Gjennom denne undersøkelsen har din kommune mulighet til å dele av deres kunnskap om integreringsarbeidet i Norge og hva dere trenger. Dette lar oss være mer treffsikker overfor din kommune.

Ta kontakt med imdiundersøkelse@imdi.no om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?