Nytt nettsted for ungdom som lever under press

Nettstedet Nora skal bidra i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Her kan ungdom finne historier de kan kjenne seg igjen i og informasjon om rettigheter og hjelpeapparat.

Sist oppdatert: 6. februar 2019

Nettstedet Nora  ble lansert 6.februar av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Navnet på nettstedet er inspirert av Ibsens Nora og betyr dessuten lys på arabisk.

Bevissthet rundt egen situasjon

Ved å fortelle historier fra ungdommens perspektiv, sammen med informasjon om rettigheter og hvem man kan kontakte hvis man vil ha hjelp, ønsker IMDi at siden skal hjelpe ungdom til å reflektere over egen situasjon og å oppsøke hjelp om de behøver det.

Nora bruker frihet som en måte å snakke om ufrihet på. Nora handler om frihet til å bestemme hvordan vi skal leve livene våre. Uten overvåkning, uten kontroll og tvang. 

Nettsiden skal fortelle historier ungdom kan relatere seg til.  Hensikten er å vise at dette er situasjoner man ikke behøver å føle seg alene i. Temaer som tas opp er blant annet negativ sosial kontroll, seksuell legning, kjærester, studievalg, utetider og fritidsaktiviteter.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som er ansvarlig for nettsiden, ønsker å gjøre nettstedet kjent blant ungdom og legge til rette for dialog og refleksjon. I løpet av februar vil det bli publisert videoer fra en samtale om negativ sosial kontroll mellom bloggeren Isabel Raad, rapperen Pasha,  samfunnsdebattanten Laial Janet Ayoub og kjøpmannen David Adampour i sosiale medier.

Også for foreldre, lærere og hjelpeapparat

Nettstedet Nora skal vare. Det kan brukes av ungdom alene, det kan brukes i skolen, av lærere, i samtaler med foreldre og som utgangspunkt i samtaler mellom ungdom,  frivillige og hjelpeapparat.

Nettstedet skal utvikles med mer støtte- og læringsressurser for hjelpeapparat, og informasjon rettet mot flere målgrupper som foreldre og nyankomne innvandrere.

Fant du det du lette etter?