Registreringer i NIR bør være oppdatert før nyttår

IMDi ber kommunene være ajour med registreringene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) innen 31.12.2019. Dette gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, opplæring for beboere i asylmottak og introduksjonsprogram.

Sist oppdatert: 20. november 2019

Mange kommuner vil fra 1. januar 2020 få nytt kommunenummer og nytt fylkesnummer. Nye kommunenummer kan føre til utfordringer med etterregistrering av data for 2019. Kommuner som har fagsystemer vil kunne oppleve vansker ved overføring av data fra kommunenes fagsystemer til NIR (IMDi). Vi oppfordrer derfor alle kommuner til å være ajour med registeringene i NIR ved årets slutt, dvs. 31. desember 2019.

Dette gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, opplæring for beboere i mottak og introduksjonsprogram.

SSB og IMDi forbereder publisering av tall og statistikk om introduksjonsprogrammet for 2019. Publikasjonene benytter NIR-data som kilde.

Kommunens sjekkliste for introduksjonsprogrammet

 Kontroller at dere er ajour med registreringer i NIR for:

  • Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019. Kontroller at dere har registrert avslutningsårsak i NIR
  • Tiltak i introduksjonsprogrammet i 2019
  • Vedtak i introduksjonsprogrammet i 2019

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registreringen eller finner feil i NIR du ikke selv kan rette, meld inn en sak til oss. Saken merker du med «Intro2019».

Meld inn sak om NIR.

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Hvis du lurer på hvordan du registrerer i NIR, se NIR-håndbok under.

 

Fant du det du lette etter?