Skal føre til bedre kvalitet på data i NIR

En ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er ferdig utviklet.

Sist oppdatert: 2. juli 2019

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har siden 2017 jobbet med utvikling av en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR. For at kommunene skal kunne ta i bruk den nye overføringstjenesten må kommunens fagsystemleverandører tilpasse sine fagsystemer til den nye overføringstjenesten.

IMDi oppfordrer kommuner som benytter fagsystemer for overføring av data til NIR om å ta kontakt med sin leverandør for å sette i gang tilpasningen til den nye overføringstjenesten.

– Gledelig nyhet

Den nye tjenesten skal bidra til bedre kvalitet på data som blir overført til NIR via kommunale fagsystemer.

– Dette kommer til nytte både for den enkelte kommune som bruker kommunale fagsystem og for oss som følger opp kommunenes arbeid med norskopplæring og introduksjonsprogram gjennom NIR, sier fungerende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Halwan Ibrahim.

– Det er gledelig å kunne si at vi er kommet et godt steg videre i arbeidet med forbedring av våre digitale tjenester.

– Viktig at tjenesten blir tatt i bruk

Noe av utfordringen med dagens overføringstjeneste er at tjenesten ikke støtter mottak og sending av alle data som kommunene er pliktet til å registrere i NIR. Dette gjør at kommunene opplever ulike feil knyttet til overføring av data.

– Denne tjenesten har vært etterspurt fra kommunene, og det er nå viktig at tjenesten blir tatt i bruk, sier Ibrahim.

Dagens overføringstjeneste åpen i en periode

Nåværende overføringstjeneste vil være åpen i en periode fremover, slik at fagsystemleverandørene får tid til å koble seg på den nye overføringstjenesten. IMDI vil gi beskjed i god tid før den gamle tjenesten blir slått av.

Fant du det du lette etter?