Stabile resultater for flyktninger

Andelen tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet som var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program er 63 prosent. Året før var andelen 62 prosent.

Sist oppdatert: 18. desember 2019

Nyankomne flyktninger som er bosatt i en kommune har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Dagens tall fra SSB viser status for deltakere i 2018 som avsluttet programmet i 2017.

– Mange kommuner gjør en god jobb for at flere flyktninger skal få varig fotfeste i arbeidslivet. Men vi må fortsatt ha høye ambisjoner. Flere flyktninger må komme i arbeid og utdanning. IMDi vil jobbe med å videreutvikle innholdet i introduksjonsprogrammet, og legge til rette for kompetanseheving og erfaringsdeling mellom kommuner, sier Halwan Ibrahim, fungerende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I 2015 og 2016 ble det bosatt 28 000 flyktninger i Norge. Mange begynte i introduksjonsprogram og rekordmange deltakere avsluttet i løpet av 2017.

Flere må komme i arbeid og utdanning

Flyktningene er en sammensatt gruppe. 3 av 4 menn med høyere utdanning går direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Mens under 1 av 10 kvinner som er analfabeter klarer det samme.

– Felles satsting på formell utdanning er et viktig tiltak. 7 av 10 som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017 var mellom 18 og 35 år. De har et langt arbeidsliv foran seg. I et land der stadig flere ufaglærte jobber forsvinner, går veien til varig arbeid og økonomisk selvstendighet via formell utdanning, sier Ibrahim.

Regjeringens resultatkrav er at 70 prosent av flyktningene skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?