5 000 flyktninger bosatt i 2019

Norske kommuner bosatte nesten 5 000 flyktninger i fjor. Antallet er omtrent på samme nivå som i 2018. Nesten seks av ti bosatte flyktninger var overføringsflyktninger.

Sist oppdatert: 2. mars 2020

Til sammen ble det bosatte 4 822 flyktninger i 251 kommuner i fjor. 137 av flyktningene var enslige mindreårige. Her kan du se tall for bosetting av flyktninger i den enkelte kommune. 

– Skal flyktninger lykkes, er det å få et sted å bo og komme raskt ut i arbeid viktig for å kunne delta og bidra i samfunnslivet. I fjor ble det bosatt nesten 5000 flyktninger rundt om i 251 norske kommuner. Kommunene som bosetter gjør en viktig jobb. Men skal flyktninger ha friheten til å lykkes, må vi sammen bidra til at nye innbyggere i små og store lokalsamfunn blir en del av fellesskapet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Raskere bosetting

Bosettingen av flyktninger går raskere enn noen gang tidligere. Gjennomsnittlig ventetid fra flyktningene har fått vedtak om opphold til de er bosatt i en kommune, er redusert fra 4,9 måneder i 2018 til 3,3 måneder i 2019. 

– Å komme ut i arbeid og delta og bidra til felleskapet, er viktige mål for integreringen i Norge. Rask bosetting bidrar til at flyktningene kommer i gang med kvalifiserende tiltak, kommer i jobb eller i videre utdanning tidligere, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Libe Rieber-Mohn. 

Flest overføringsflyktninger

Flyktninger fra asylmottak utgjør en mindre andel av de bosatte flyktningene enn tidligere. Dette skyldes et lavt antall asylsøkere som kommer til Norge. I 2019 utgjorde overføringsflyktninger 58 prosent av alle bosatte flyktninger.

– For enkelte av disse overføringsflyktningene er veien fram til deltakelse i arbeidslivet og økonomisk selvstendighet lang. Å tette gapet mellom kompetansen flyktningene har med seg og behovene på arbeidsmarkedet blir viktig i tiden fremover, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn. 

Fant du det du lette etter?