Årets andre terminutbetalinger er gjennomført

IMDi har gjennomført terminutbetalingene knyttet til integreringstilskudd og tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger med flere.

Sist oppdatert: 10. juli 2020

Tilskuddsbrev og DSF-lister med andre terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 2020 og brev med andre terminutbetaling av særskilt tilskudd 2020 er sendt kommunene per post. Integreringstilskudd ble overført kommunenes bankkonti 8. juli og er merket med fakturanummer «Intg03-2020».

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger ble overført kommunenes bankkonti 9. juli.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige barn (0-16 år) og er merket med fakturanummer «Emb01-2011».

Særskilt tilskudd for enslig mindreårig ungdom(17-20 år) er merket med fakturanummer «Emu02-2020».

Neste terminutbetaling skal skje i løpet av september 2020.

 

Fant du det du lette etter?