Er du i tvil om du forstod eller ble forstått? Bruk tolk

Mange innvandrere og flyktninger vil si at de forstår norsk godt nok. Men betyr nikk og smil at dere forstår hverandre? Ofte ikke.

Sist oppdatert: 12. mai 2020

Hvis språk er en barriere, må du bruke en kvalifisert tolk. Det er du som offentlig tjenesteyter som er ansvarlig for å sikre at alle parter blir forstått, og at alle parter forstår alt. Tolk er ikke kun for samtaler én til én, men for alle møter mellom mennesker hvor man gir informasjon. Det kan være behov for tolk for eksempel i foreldremøter eller i andre sammenhenger hvor man gir informasjon til en gruppe. 

IMDi tilbyr nå en plakat som kan tjene som en påminner: Hvis du er i tvil om det er behov for å bestille tolk, vil det ofte være riktig å gjøre det. Vi tilbyr også en brosjyre med praktiske tips til en god tolket samtale. Begge deler er naturligvis gratis.
Plakat

Nettleksjon i bruk av tolk

VID Vitenskapelige høgskole har i samarbeid med IMDi laget en kort informasjonsfilm om bruk av tolk. Filmen gir deg blant annet svar på når du skal bruke tolk, hvem du skal, og ikke skal, bruke som tolk og hvordan du forbereder og gjennomfører en tolket samtale. Les mer om tolking i offentlig sektor.

Arabisk, tigrinja (Eritrea/Etiopia), somali, polsk, tyrkisk, dari (Afghanistan), persisk, sorani (kurdisk), vietnamesisk og russisk var de mest brukte tolkespråkene til oppdrag i offentlig sektor i 2019. Du kan finne tolk til over 70 språk i Nasjonalt tolkeregister.

PS! For å få plakater eller brosjyrer tilsendt, kontakt seniorrådgiver Janne Skovgaard Bjotveit i IMDis tolkeseksjon

Fant du det du lette etter?