Fagverksted 2020

Årets Fagverksted gjennomføres som seks digitale webinarer i løpet av høsten. Temaene på webinarene vil i hovedsak være knyttet til innføring av integreringsloven som etter planen skal gjelde fra 1. januar 2021.

Sist oppdatert: 25. juni 2020

Det vil blant annet bli innlegg om standardiserte og obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, om karriereveiledning og kompetansekartlegging og om differensiert programtid.

På webinarene vil det bli mulig å stille spørsmål til foredragsholderne. Det vil også legges til rette for diskusjoner og erfaringsutvekslinger mellom deltakere rett etter at sendingene avsluttes.

Fagverksted er først og fremst for deg som jobber som programrådgiver i introduksjonsprogram, veileder i NAV eller lærer i voksenopplæringen. Fagverkstedet passer også for ansatte i innvandrertjenesten, helsearbeidere, fylkeskommuner, NAV fylke og hos fylkesmannen.

Årets første Fagverksted åpner 27. august kl 09.00 - 10:30.

Deltakelse på webinarene er gratis.

Fant du det du lette etter?