Gode resultater for nyankomne innvandrere i introduksjonsprogram

55 prosent av deltakere som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019 gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Sist oppdatert: 16. juni 2020

- Vi vet at gode norskkunnskaper og utdanning tatt i Norge, beskytter flyktninger mot ledighet og utstøting. Holder tallene seg stabile, også framover, kan vi snakke om en positiv trend, der flere flyktninger har muligheten til å lykkes, delta og bidra, sier Libe Rieber-Mohn, IMDis direktør.

Resultatene for 2019-kullet ligger på samme nivå som for deltakere som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2018.

Figur: Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som går direkte over i arbeid eller utdanning Figur: Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som går direkte over i arbeid eller utdanning (*tall mangler i 2015).

Flere tar utdanning

Flere flyktninger med lite eller ingen utdanning ved ankomst til Norge, tar formell utdanning i programtiden. Flere fortsetter også i utdanning etter endt program. Mens 26 prosent av deltakerne gikk direkte over i arbeid, gikk 29 prosent over i utdanning.

- Med ny integreringslov på trappene, er målet at enda flere flyktninger skal komme i jobb. Når 2 av 3 deltakere i programmet er under 35 år, og har et langt arbeidsliv foran seg, er det viktig at deltakerne får utdanning og formelle kvalifikasjoner som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet, sier Rieber-Mohn.

 

AvslutningsårsakAntall deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2019 (N)Andel av alle avsluttede introduksjonsdeltakere i 2019 (%)
Andre trygdeytelser 114 1
Annet 758 9
Arbeid 2122 26
Grunnskole 1301 16
Kvalifisering 1102 13
På sosialstønad 410 5
Utdanning 2401 29

Store resultatforskjeller basert på utdanningsnivå, kjønn og alder

Flyktningenes utdanningsnivå, kjønn og alder har betydning for sannsynligheten for å komme i arbeide eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. Dette kan illustreres slik: Kun 2 av 10 kvinner med ingen eller lav utdanning gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program, mens 8 av 10 menn med høyere utdanning gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i 2019. Blant kvinner med høyere utdanning gikk 7 av 10 kvinner direkte over i arbeid eller utdanning. Dette viser at kvinner selv med høyere utdanning fortsatt ikke har like godt resultat etter programmet som menn med høyere utdanning. Også i 2019 ser vi at yngre introduksjonsdeltakerne har høyere overgang til arbeid og utdanning enn de eldre. Se årsaker til avslutning eller avbrudd av introduksjonsprogram (finmasket).

Fant du det du lette etter?