IMDi anbefaler ikke videre støtte til Født Fri

En gjennomgang IMDi har mottatt fra revisjonsselskapet Ernst og Young viser at deler av midlene som er bevilget til stiftelsen Født Fri ikke er brukt i henhold til formålet med tilskuddsordningen.

Sist oppdatert: 21. september 2020

I august 2020 mottok IMDi et skriftlig varsel om stiftelsen Født Fri. En gjennomgang IMDi har mottatt fra revisjonsselskapet Ernst og Young viser at deler av midlene ikke er brukt i henhold til formålet med tilskuddsordningen og at organisasjonen mangler god økonomistyring.

På bakgrunn av rapporten anbefaler IMDi at Født Fri ikke støttes over ordningen med nasjonale ressursmiljøer på integeringsfeltet over statsbudsjettet for 2021. Kunnskapsdepartementet slutter seg til denne anbefalingen.

(Informasjonen er første gang publisert på imdi.no 21. september 2020 kl. 17.41.)

Fant du det du lette etter?