IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb

Samtidig som landets skoler stenger ned, går mange unge, som er utsatt for negativ sosial kontroll, en vanskelig tid i møte. IMDis minoritetsrådgivere gjør nå sitt beste for å fortsatt kunne være til stede for dem som trenger noen å snakke med.

Sist oppdatert: 17. mars 2020

Minoritetsrådgiverne vil ikke være fysisk til stede på skolene, men de kan nås på telefon eller facetime/skype. Mange er også på sosiale medier. Her er en liste over hvilke skoler som har minoritetsrådgiver og hvordan de kan kontaktes. Husk at man ikke må være elev på den aktuelle skolen for å kunne ta kontakt.

Våre minoritetsrådgivere er først og fremst på jobb innenfor skolens ordinære arbeidstid. Noen ganger oppstår imidlertid behovet for noen å snakke med mer akutt og på andre tider av døgnet. Se informasjon om døgnåpne hjelpetjenester nederst i saken.

Lærere og andre som har mye kontakt med ungdom kan også ta kontakt med IMDis minoritetsrådgivere, dersom de trenger hjelp til å vite hvordan de skal håndtere saker der de får tips om barn og ungdom som lever i voldelige eller sterkt kontrollerende familier. Man kan også kontakte kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll på telefon for å få råd/veiledning i en sak. Det kan gjøres på tlf. 47 80 90 50.

Kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner

 • Akutt fare for liv og helse: 113
 • Politiet: 112 - ved akutt hjelp og 2800 ved mindre alvorlige hendelser
 • Nasjonal legevakt: 116 117 - Dette er et nasjonalt nummer som setter deg over til nærmeste legevakt i ditt område
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Mental helse: 116 123
 • Vold- og overgrepslinjen: 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Selvskading/selvmordsfare: 815 33 300 er en døgnåpen krisetelefon
 • Røde kors hjelpetelefon: 800 33 331 (Åpent mellom kl. 14 og 22)
 • Ungdomstelefonen for kjønn og seksualitet: 400 00 777 (Åpent søndag - torsdag fra kl. 18 til 22)
 • Barnevernsvakta: 404 27 777
Fant du det du lette etter?