Ny integreringslov til behandling i Stortinget

Den nye loven skal stille tydeligere krav til den enkelte flyktning, og til kommunene som har ansvaret for å gi nyankomne flyktninger den norskopplæringen og utdanningen eller kvalifiseringen de trenger. Loven forventes behandlet før sommeren.

Sist oppdatert: 27. april 2020

Dato for når loven skal tre i kraft har ikke blitt offentliggjort enda. Det foreslås at hele loven trer i kraft samtidig.

Datoen for behandling av saken oppdateres så fort det er klart på Stortingets nettsider.

Fant du det du lette etter?