Nytt tolkeregister

Våren 2020 kommer det et nytt, modernisert og mer brukervennlig nasjonalt tolkeregister. Det nye registeret vil være tilgjengelig på tolkeregisteret.no.

Sist oppdatert: 17. februar 2020

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og jobber for å øke bruk av kvalifisert tolk i Norge.

I løpet av mars 2020 vil et nytt nasjonalt tolkeregister være tilgjengelig, med integrasjoner mot andre systemer som for eksempel Folkeregisteret og Vitnemålsportalen. Koblingen til andre systemer vil forbedre datakvaliteten og brukervennligheten i det nye registeret, noe som både tolker og brukere av tolketjenester er tjent med. Det nye nasjonale tolkeregisteret vil være tilgjengelig på www.tolkeregisteret.no.

Skal bli lettere å finne kvalifisert tolk

Det nye registeret tilrettelegger for at brukere av tolketjenester, både ansatte i offentlig sektor og formidlere, lettere finner en kvalifisert tolk. Det er tilrettelagt for filtrering både på språk, lokasjon, kvalifikasjon og kjønn.

Resultatet filtreres alltid så de høyest kvalifiserte tolkene vises først. Man kan også velge om man vil vise søkeresultatene som visittkort eller liste. Store brukere av tolketjenester som har egne bestillingsløsninger, vil kunne koble seg på tolkeregister.no via et maskin-til-maskin grensesnitt (API).

Tolker må registrere seg på nytt

Alle tolker som står oppført i nåværende nasjonalt tolkeregister, må registrere seg på nytt. Det er ingen automatisk overføring av data fra det gamle til det nye tolkeregisteret. Takket være integrasjonen til Folkeregisteret, Vitnemålsportalen, register for Tospråktesten, TAO og statsautorisasjon vil registreringen skje sømløst og saksbehandlingstid vil være betraktelig redusert.

Står du oppført i nåværende nasjonalt tolkeregister, er du kvalifisert til oppføring i det nye registeret, men det er nødvendig at du søker om oppføring på nytt. For å søke om oppføring må du logge deg på via ID-porten. Dette bedrer datakvaliteten og -sikkerheten i registeret. Alle som står oppført i nåværende nasjonalt tolkeregister, vil få mer informasjon om registrering via deres registrerte e-postadresse.

Lurer du på noe? Sjekk ut «Spørsmål og svar» om det nye tolkeregisteret.

Tolkeportalen.no avvikles

Det nye tolkeregisteret vil være tilgjengelig på www.tolkeregisteret.no. Fagsidene ligger fortsatt på www.imdi.no/tolk. Nettsiden www.tolkeportalen.no vil ikke lenger være tilgjengelig når det nye registeret er lansert. Fra og med 17. februar 2020 tar vi ikke imot søknader om oppføring i Tolkeportalen, men viser til nye Tolkeregisteret.

Fant du det du lette etter?