Rask oppstart i norskopplæring

IMDi har utviklet en ny rapport som er tilgjengelig for kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Rapporten kan være til hjelp for kommunenes planlegging for raskere oppstart av norskopplæringen.

Sist oppdatert: 24. september 2020

Rapporten «Personer i kategori rett og/eller plikt uten vedtak om norskopplæring tilflyttet nåværende kommune» viser personer som er omfattet av rett og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven som har flyttet til kommunen, men som ikke har startet i opplæring ennå. Den fanger også opp personer som har hatt vedtak om opplæring i en annen kommune, så lenge de ikke har vedtak om opplæring i nåværende kommune. Disse personene har det til nå vært vanskelig å få oversikt over. Kommunene har derfor vært avhengige av at personene selv kontakter voksenopplæringen for å få tilbud om opplæring.

Den nye rapporten ble gjort tilgjengelig for kommunene i NIR i januar 2020, men er nå betydelig forbedret og klar til bruk. Rapporten kan benyttes i arbeidet med å følge opp at personer i målgruppen starter norskopplæring så raskt som mulig. Rask oppstart kan videre bidra til at flere gjennomfører den pliktige norskopplæringen innen fristen på tre år.

Det finnes en lignende rapport i NIR som viser personer i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap uten vedtak om opplæring: «Personer i kategori rett og/eller plikt uten vedtak om norskopplæring i noen kommune». Forskjellen er at denne rapporten ikke fanger opp personer som har fått vedtak i en annen kommune, for deretter å flytte til en ny kommune.

IMDi har tro på at den nye rapporten vil være til hjelp for kommunens arbeid med å fange opp alle som er i målgruppen for opplæring på et tidlig tidspunkt.

Logg inn i NIR

Fant du det du lette etter?