Registreringer i NIR må være oppdatert

IMDi ber kommunene være ajour med registreringene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) innen 29.02.2020.

Sist oppdatert: 10. februar 2020

SSB og IMDi forbereder publisering av nøkkeltall 2019 for introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Publikasjonene vil benytte NIR-data som kilde og vil inneholde følgende informasjon om introduksjonsprogrammet i den enkelte kommune:

  • antall deltakere i introduksjonsprogram
  • hvilke tiltak flyktningene deltok i
  • avslutningsårsak for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram

Kommunens sjekkliste – registreringer i NIR

Kontroller at dere er ajour med registreringer i NIR:

  • Avslutningsårsak for deltakere som avsluttet program i 2019
  • Deltakernes tiltak i introduksjonsprogrammet i 2019
  • Vedtak for deltakere i introduksjonsprogram i 2019

Dersom du oppdager at din kommune har mangelfull registrering i NIR i 2019 må dere etter-registrere dataen som mangler innen 29.02.2020.

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du ikke selv kan rette, meld inn en sak til oss. Saken merker du med «Intro 2019».

Meld inn sak om NIR.

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Hvis du lurer på hvordan du registrerer i NIR, se NIR-håndbok under.

Last ned

Fant du det du lette etter?