Tiltak for å styrke retten til å leve et fritt liv

Mandatene for IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og IMDis minoritetsrådgivere er nylig revidert. Ordningene skal sikre at utsatte personer får råd, veiledning og oppfølging i tråd med behov og rettigheter.

Sist oppdatert: 22. juni 2020

Les mer om IMDis tiltak mot negativ sosial kontroll

Nytt mandat for IMDis minoritetsrådgivere

IMDis minoritetsrådgivere arbeider i dag ved skoler og veiledningssentre over hele landet. De har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og samarbeider tett med skolens elevtjeneste. De følger opp ungdom som er, eller står i fare for, å bli utsatt for dette.

Mandatet for minoritetsrådgiverne er revidert i juni 2020. Det reviderte mandatet innebærer blant annet at målgruppen for ordningen også omfatter elever ved skoler i nærområdet, i tillegg til elever, ansatte og foreldre ved skolen minoritetsrådgiver er utplassert på.

Minoritetsrådgiverne skal også styrke kompetansen til ansatte i lokale flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester om tematikken.

Nyopprettet veiledningstjeneste

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er en nyopprettet veiledningstjeneste rettet mot ansatte på skoler som ikke har minoritetsrådgiver, i flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester.

I tillegg til å gi kompetanseheving om avdekking og forebygging av enkeltsaker, skal fagteamet bidra til å gjøre de øvrige tjenestene på feltet mer kjent.

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold skal også legge til rette for kompetanseoverføring mellom minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

Mandatet for IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er utarbeidet i juni 2020.

Fant du det du lette etter?