Utbetaling av tilskudd for flyktninger bosatt i 2019

Søknader om integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger mottatt i 2019, samt tilskudd for personer med kjente funksjonsnedsettelser innvilget i 2019, vil bli utbetalt fortløpende fra og med 20. januar 2020.

Sist oppdatert: 13. januar 2020

På grunn av at flere kommuner har slått seg sammen fra 1. januar 2020, vil våre tilskuddsbrev med utbetaling av tilskudd for 2019 stiles til den «nye» kommunen.

Fakturareferansen i våre tilskuddsbrev vil inneholde den opprinnelige bosettingskommunens navn.

Overføringen av tilskudd til kommunens bankkonto vil bli merket med den opprinnelige bosettingskommunens navn og tilskuddsår 2019.

Fant du det du lette etter?