Informasjonsmøter om gratis norsktrening og norskopplæring for innvandrere

I månedsskiftet august/september starter IMDi en informasjonskampanje for å rekruttere deltagere til gratis norsktrening i regi av frivillige organisasjoner. Vil du bidra til å gjøre tilbudet bedre kjent blant innvandrere?

Sist oppdatert: 19. august 2021

Kunnskapsdepartementet har bevilget flere midler til blant annet norsktrening for innvandrere i regi av frivillige organisasjoner. Midlene forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Frivillige organisasjoner, foreninger, folkebibliotek og andre som jobber med integreringstiltak er viktige samarbeidspartene for å få gjort tilbudet kjent og rekruttere deltagere.

IMDi inviterer derfor til informasjonsmøte om tilbudet og informasjonskampanjen. På møtene vil Røde Kors også dele erfaringer fra ulike norsktreningstilbud.

Velg tidspunktet som passer best, og delta via Teams ved å trykke på lenken:

Norges frivilligsentraler inviterer friviligsentralene til et eget frokostmøte den 2. september, der IMDi også deltar.

Informasjonskampanjen vil foregå i sosiale medier utover høsten. Lag, foreninger og folkebibliotek vil i tillegg få tilgang til plakatmateriell på ulike språk. Materiellet kan tilpasses lokale aktiviteter.

Mer om gratis norsktrening og norskopplæring for innvandrere

Norsktrening i regi av frivillige organisasjoner over hele landet gir personer med svake norskferdigheter lokale og digitale tilbud om å praktisere norsk. Tilskudd til norsktrening fra IMDi og 20 kommuner er økt til 15 millioner kroner i 2021, fra 2 millioner kroner i 2020.

Kunnskapsdepartementet har også bevilget 30 millioner kroner til en prøveordning med gratis norskopplæring til innvandrere. Målet er økt tilknytning til arbeid og utdanning, uavhengig av botid og innvandringsårsak. Midlene er tildelt private tilbydere av norskopplæring gjennom søknader, og vil gi 3 000 deltakere mellom 80-100 timer gratis opplæring. Tilbudet kalles «Klippekortordningen», og har allerede blitt så ettertraktet blant deltagerne at mange kurs fulltegnes like fort som de opprettes.

Fant du det du lette etter?