Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen er delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som blant annet trekker fram kommunens solide resultater fra introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 19. november 2021

– Dette her er helt utrolig stort! Vi er så stolte, og særlig når vi ser hvor mange andre gode kandidater som også var nominert, uttaler Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune.

Prisen ble delt ut av statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i kommunal- og moderniseringsdepartementet under IMDis årskonferanse i dag. De andre nominerte kommunene var Asker, Drammen, Harstad, Lillestrøm og Sandefjord.

Gode resultater over tid

– Lørenskogs arbeid med integrering har i lang tid hatt stor overføringsverdi for andre kommuner, og det fortjener honnør. Åtte av ti deltakere avsluttet kommunens introduksjonsprogram med å være i jobb eller utdanning i 2020. Det er veldig imponerende i et år med pandemi, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. 

I begrunnelsen trekker IMDi blant annet frem de solide resultatene i introduksjonsprogrammet. Kommunens Jobbsjanse-prosjekt, som er et tiltak for å få hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn ut i jobb, er dessuten brukt som eksempel på beste praksis i flere sammenhenger:

«Kommunen har i 2020 det beste resultatet i introduksjonsprogrammet blant de nominerte kommunene: 82 prosent av deltakerne avsluttet programmet ved å være i arbeid eller utdanning. (…) Kommunens Jobbsjanse-prosjekt har holdt seg stabilt som et av de beste i landet. Prosjektet har lagt stor vekt på metodeutvikling, og fornyes kontinuerlig. Prosjektet har også utviklet mange relevante og gode produkter med stor overføringsverdi, og IMDi har brukt Lørenskogs Jobbsjanse-prosjekt som eksempel på beste praksis i flere sammenhenger. 

Årets vinner bosetter også i tråd med det myndighetene har bedt om, og er positive til å bosette personer på kort varsel.»

Dette er de tidligere vinnere

Bosettings- og integreringsprisen er delt ut 12 ganger tidligere, første gang i 2008. Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018) og Sunndal (2019/2020). 

Fant du det du lette etter?