Mal for samarbeidsavtale

IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har utarbeidet en mal for samarbeidsavtale mellom den enhet som har ansvar for å tilby introduksjonsprogram og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet

Sist oppdatert: 8. desember 2021

Malen er utarbeidet på bakgrunn av samarbeidsavtale i Veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet av 08.04.2021.

Malen er primært ment for tilfeller hvor den enhet som har ansvar for å tilby introduksjonsprogram er organisert utenfor NAV. Der den er organisert i NAV, kan den inngås en samarbeidsavtale eller samarbeidsrutiner, avhengig av hva NAV- kontoret ønsker. Introduksjonsprogrammet er organisert ulikt i kommuner. Malen er derfor et veiledende verktøy, og det er opp til avtalepartene å fylle avtalen med relevant innhold.

Direktoratene ønsker å takke kommuner som har gitt viktige innspill i vår utarbeidelse av malen og håper at kommuner og NAV- kontor kan dra nyte av dette verktøyet.

Fant du det du lette etter?