Ny brosjyre: Velkommen til introduksjonsprogrammet

Deltakere i målgruppen for integreringsloven kan nå få oversikt over innhold og regler for introduksjonsprogrammet - på sitt eget språk. Den nye brosjyren er oversatt til flere språk og det er laget lydfiler for deltakere med svake leseferdigheter.

Sist oppdatert: 11. august 2021

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet.

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. Deltakerne skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv, og utdanning dersom de trenger det. Det er et mål at deltakerne skal komme i jobb eller utdanning når de er ferdige.

Etter at integreringsloven trådte i kraft fra 1. januar 2021, gjelder nye regler for deltakelse i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Den nye brosjyren fra IMDi, som finnes i nedlastbart PDF-format, gir deltakerne en første, grunnleggende presentasjon av introduksjonsprogrammet. Brosjyren er oversatt til 19 ulike språk, slik at nyankomne innvandrere, som ennå ikke har lært seg norsk, kan lære om introduksjonsprogrammet på et språk de forstår.

Fant du det du lette etter?