Lær fra andre: eksempler til inspirasjon

Vi har nå samlet kvalitetssikrede eksempler på god praksis og eksempler til inspirasjon på en felles side. Under overskriften «Lær fra andre» finner du gode eksempler på godt integreringsarbeid i kommuner og frivillige organisasjoner.

Sist oppdatert: 10. februar 2021

På våre nettsider har du lenge funnet artikler om kommuner og frivillige organisasjoner som har gjort noe som vi tenker andre kan lære av og bli inspirert av.

Våre gode eksempler handler blant annet om tiltak i introduksjonsprogrammet, opplegg for norskopplæring, digital tilrettelegging, arbeidsrettede tiltak, arbeid med forebyggende helse og hvordan kommuner forebygger negativ sosial kontroll.

Hensikten med eksempelbanken er å vise fram godt integreringsarbeid fra kommuner og frivillige organisasjoner. Noen av eksemplene er tydelig markert med «God praksis – vurdert av IMDi». Her vil du kunne lese IMDis vurdering av tiltaket

I eksempelbanken vil du også finne artikler om frivillige organisasjoners arbeid med covid-19 rettet mot innvandrere. Prosjekter om bruk av  helseambassadører, bruk av sosiale medier for å nå ut med informasjon og leksehjelp til barn når skoler stenges, blir beskrevet.

Alle eksemplene i eksempelbanken er markert med tema og aktør som er ansvarlig for tiltaket. Det betyr at du ved hjelp av filtreringsfunksjonen øverst på siden raskt kan søke opp områder og tematikk du er interessert i, enten de er i regi av kommunal eller frivillig sektor.

Vi håper eksemplene blir delt og kommer til nytte i det praktiske arbeidet med integrering.

Fant du det du lette etter?