Redusert behov for bosetting som følge av pandemien

På grunn av koronapandemien og reisebegrensninger for overføringsflyktninger er prognose for behovet for bosettingsplasser i kommunene i 2021 redusert.

Sist oppdatert: 18. juni 2021

Prognosene er et anslag over hvor mange som forventes å bli bosatt i løpet av året. Antallet er nå redusert fra 5 030 til totalt 3 790 flyktninger for inneværende år. Herunder er prognosene for antallet enslige mindreårige flyktninger som forventes bosatt i år redusert fra 110 til 72 personer.

IMDi understreker at dette er foreløpige tall. Det er til enhver tid gjeldende innreise- og utreiserestriksjoner som avgjør omfanget av ankomster av overføringsflyktninger. Som følge av det reduserte bosettingsbehovet vil IMDi sende justerte anmodningsbrev til kommunene over sommeren.

IMDi fordeler flyktninger jevnt til kommuner med ledig kapasitet. Kommuner som har spørsmål om bosetting, kan kontakte IMDi via vårt kontaktsenter på telefon 40 00 19 60 eller sende skriftlige spørsmål via supportportalen for bosetting.

Fant du det du lette etter?