Husk å registrere kommunenes kontaktpersoner

Fra 27. september gjennomfører IMDi og direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) en nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogrammet, og for deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Sist oppdatert: 11. september 2023

Direktoratene ber kommunene om å bistå med gjennomføring av undersøkelsen og sende invitasjon til sine deltakere om å delta. Nå ber vi kommunene om å registrere sine kontaktpersoner innen 14. september.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), skal for første gang i samarbeid gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse for både deltakere i introduksjonsprogram og deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Deltakere får gjennom undersøkelsen anledning til å si sin mening om hvordan de de trives med å delta i opplæringen. Det er frivillig for deltakerne å delta i undersøkelsen.

Det er tredje gang det gjennomføres en nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram. IMDi og HK-dir gjennomfører brukerundersøkelsen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Brukerundersøkelsen er oversatt til 24 språk/dialekter og er tilgjengelig både som tekst og lyd. Deltakerne kan velge om de ønsker å besvare undersøkelsen på PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Undersøkelsen gjennomføres fra og med 27. september 2022. Samme dag gjennomføres et veiledningswebinar for kommunenes kontaktpersoner.

Fant du det du lette etter?