Hvordan gikk bosettingsarbeidet i 2021? Sjekk tall for din kommune

Norske kommuner bosatte nesten 4 500 flykninger i fjor. Det er nesten dobbelt så mange som året før. Over åtte av ti bosatte flyktninger var overføringsflyktninger.

Sist oppdatert: 26. januar 2022

Det var 211 kommuner som bosatte flyktninger i fjor. Over 90 prosent av bosettingsplassene som kommunene hadde stilt til rådighet ble tatt i bruk. 108 av flyktningene var enslige mindreårige.

Henter figur...

Høy andel overføringsflyktninger

Overføringsflyktninger var den største gruppen av bosatte flyktninger og utgjorde 80 prosent av de bosatte.

En stor andel av overføringsflyktningene var evakuerte afghanere som ankom Norge i forbindelse med NATOs uttrekning fra Afghanistan. Rundt 200 av disse kom til Norge etter en egen, ekstraordinær hasteprosedyre, og kommunene bosatte personene umiddelbart etter ankomst og på svært kort varsel.

Det har vært stor vilje i landets kommuner til å ta imot afghanerne som kom til Norge gjennom året.

Mange flyktninger bosatt på slutten av året

Bosetting av flyktninger har også i 2021 vært preget av utfordringer grunnet pandemien. Store svingninger gjennom året som følge av internasjonale reiserestriksjoner har skapt forsinkelser i ankomsten av overføringsflyktninger.

Etter en periode med lav aktivitet i begynnelsen av året, ble det lettere å gjennomføre reiser for overføringsflyktninger etter sommeren. Økte ankomster, og om lag 860 evakuerte afghanerne resulterte i høy bosettingsaktivitet mot slutten av året. Over fire av ti overføringsflyktninger ble bosatt i november og desember. Denne utviklingen gjorde at vi totalt i 2021 bosatte nesten like mange som i årene før pandemien.

Fant du det du lette etter?