Kinn kommune fikk Bosettings- og integreringsprisen

Kinn kommune fikk prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Kommunene Kinn, Bodø, Haugesund, Rælingen og Vennesla var nominert til prisen.

Sist oppdatert: 17. november 2022

Årets vinner av bosettings- og integreringsprisen fremstår som en innovativ kommune med hjerte og engasjement for integrering.

Kommunen ser viktigheten av å se bosettingen i kommunen i sammenheng med arbeidsmarkedet og utdanningstilbudene lokalt, og jobber og samarbeider langsiktig og målrettet for at flyktninger og innvandrere skal bli kvalifiserte arbeidstakere og at lokale arbeidsgivere skal bli mer inkluderende. I tillegg har Kinn kommune satt i gang mange gode og spennende utviklingsprosjekter med overføringsverdi til andre kommuner. Kommunen utpeker seg som et godt eksempel på systematisk og helhetlig arbeid rundt bosetting- og integreringsfeltet som kan være til inspirasjon for andre kommuner var juryens begrunnelse da prisen ble delt ut på årskonferansen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) torsdag 17.11.2022. 

- Landets kommuner legger ned en formidabel innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Med denne prisen vil IMDi løfte fram kommuner som utmerker seg og har gode og nye tiltak for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet, og som tilbyr skreddersydde introduksjonsprogram som bidrar til at deltakerne kommer i arbeid eller får formell kompetanse, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.  

IMDi har siden 2008 delt ut Bosettingsprisen til kommuner i landet som har gjort en fremragende innstas i bosettingsarbeidet. Fra og med 2017 ble denne prisen omdøpt til Bosettings- og integreringsprisen, ettersom IMDi ønsket at prisen i større grad også skulle speile det gode arbeidet kommunene legger ned i kvalifiserings- og integreringsinitiativ etter en god bosettingsprosess.  

Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018), Sunndal (2019/2020), Lørenskog (2021)

image5s8id.png

Kinn kommune fikk årets Bosettings- og integreringspris. IMDi gratulerer! 

Kinn

Kinn kommune har fokus på kunnskap, innovasjon, samarbeid og brukermedvirkning i bosettingsarbeidet. Kommunen beskriver organiseringen av flyktningarbeidet som fleksibelt og proaktivt. Differensierte tilbud tilpasset flyktningenes medbrakte kompetanse, ressurser, interesser, helse og privatsituasjon ligges til grunn for skreddersydde og målrettede kvalifiseringsløp. Kinn er særlig stolte av kvalifiseringsmodellen REKSAM som er utviklet i samarbeid med NorTekstil. Målet med modellen å kvalifisere deltakere med svake norskkunnskaper og lite medbrakt kompetanse til arbeid, og så langt er 11 deltakere i lønnet arbeid. Velkommen til Kinn!  

 

Fant du det du lette etter?