Kommunene blir bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022

Fredag 18. mars sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner.

Sist oppdatert: 17. mars 2022

Se oversikt over anmodningene på kommunenivå.

- Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer vil komme fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

På et eget informasjonsmøte torsdag ettermiddag ble kommunene bedt av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å bosette om lag 35 000 flyktninger.

– Dette er den største flyktningestrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Norge får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. De som kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar særskilte tilskudd fra staten. Det viktigste er integreringstilskuddet som skal dekke kommunenes merutgifter til bosetting og integrering, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Betydelig økning i behovet

Norske kommuner har allerede blitt anmodet om 5 500 bosettingsplasser i 2022, men det var før krigen brøt ut i februar. Nå ber IMDi kommunene om en betydelig oppskalering av antall bosettingsplasser. IMDis anmodning er basert på utlendingsforvaltningens oppdaterte anslag og siste prognoser over ankomster av flyktninger til Norge.

Prognosene per mars tilsier at det er behov for å bosette omlag 30 000 ukrainske flyktninger i 2022. I tillegg kommer 5 000 flyktninger fra andre land. Av de totalt 35 000 flyktningene IMDi nå anmoder kommunene om å ta i mot, er det ventet at minst 400 er enslige mindreårige.

Norge vil inngå i et solidaritetssamarbeid med andre land i EU. Det antallet som kommer til Norge gjennom denne ordningen, er ikke del av anmodningen kommunene nå mottar fra IMDi.

Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er besluttet av IMDi, i samråd med KS.

Stor vilje til å bosette

Viljen og evnen til å bosette flyktninger i kommune-Norge er stor. Dette fikk IMDi bekreftet tidligere denne måneden gjennom en kartlegging av kommunenes foreløpige kapasitet.

– Vi vet at kommunene evner å finne gode løsninger i tider med store ankomster av flyktninger med behov for beskyttelse, sier Rieber-Mohn. Situasjonen er krevende, og fra statlig side skal vi gjøre det vi kan, forsikrer hun.

IMDi ber kommunene om forståelse for behovet for raskt svar, og ber om tilbakemelding på anmodningen innen 31. mars. 

– Kommunene har vist evne til å bygge opp kapasitet og kompetanse på kort tid ved tidligere massefluktsituasjoner. Jeg appellerer derfor til økt innsats, og oppmuntrer kommunene til å bosette flyktninger i tråd med vår anmodning, sier direktøren.

Viktig med rask oppbygging av tjenester

Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar tilskudd fra staten.

– Det er viktig at kommunene legger planer og bygger opp eget tjenesteapparat for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina og andre land framover. Det dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, avslutter Rieber-Mohn.

Oversikt over anmodningene på kommunenivå

Last ned oversikten i Excel

Fylke Navn Antall personer Hvorav enslige mindreårige
Agder Risør 70 0
Agder Grimstad 150 0
Agder Arendal 190 6
Agder Kristiansand 500 12
Agder Lindesnes 200 0
Agder Farsund 95 0
Agder Flekkefjord 200 0
Agder Gjerstad 20 0
Agder Vegårshei 20 0
Agder Tvedestrand 70 0
Agder Froland 40 0
Agder Lillesand 95 0
Agder Birkenes 70 0
Agder Åmli 15 0
Agder Iveland 20 0
Agder Evje og Hornnes 70 0
Agder Bygland 15 0
Agder Valle 15 0
Agder Bykle 20 0
Agder Vennesla 125 0
Agder Åseral 50 0
Agder Lyngdal 80 0
Agder Hægebostad 15 0
Agder Kvinesdal 80 0
Agder Sirdal 20 0
Innlandet Kongsvinger 95 0
Innlandet Hamar 150 0
Innlandet Lillehammer 150 8
Innlandet Gjøvik 150 8
Innlandet Ringsaker 150 0
Innlandet Løten 55 0
Innlandet Stange 150 0
Innlandet Nord-Odal 20 0
Innlandet Sør-Odal 65 0
Innlandet Eidskog 35 0
Innlandet Grue 30 0
Innlandet Åsnes 55 0
Innlandet Våler (Innlandet) 50 0
Innlandet Elverum 95 8
Innlandet Trysil 65 0
Innlandet Åmot 15 0
Innlandet Stor-Elvdal 15 0
Innlandet Rendalen 110 0
Innlandet Engerdal 30 0
Innlandet Tolga 65 0
Innlandet Tynset 85 0
Innlandet Alvdal 65 0
Innlandet Folldal 25 0
Innlandet Os 70 0
Innlandet Dovre 15 0
Innlandet Lesja 15 0
Innlandet Skjåk 15 0
Innlandet Lom 15 0
Innlandet Vågå 55 0
Innlandet Nord-Fron 65 0
Innlandet Sel 55 0
Innlandet Sør-Fron 20 0
Innlandet Ringebu 65 0
Innlandet Øyer 65 0
Innlandet Gausdal 15 0
Innlandet Østre Toten 65 0
Innlandet Vestre Toten 80 0
Innlandet Gran 120 0
Innlandet Søndre Land 65 0
Innlandet Nordre Land 65 0
Innlandet Sør-Aurdal 15 0
Innlandet Etnedal 15 0
Innlandet Nord-Aurdal 65 0
Innlandet Vestre Slidre 25 0
Innlandet Øystre Slidre 65 0
Innlandet Vang 15 0
Møre og Romsdal Kristiansund 165 0
Møre og Romsdal Molde 270 0
Møre og Romsdal Ålesund 410 8
Møre og Romsdal Vanylven 15 0
Møre og Romsdal Sande 50 0
Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) 85 0
Møre og Romsdal Ulstein 135 0
Møre og Romsdal Hareid 60 0
Møre og Romsdal Ørsta 150 0
Møre og Romsdal Stranda 25 0
Møre og Romsdal Sykkylven 130 0
Møre og Romsdal Sula 85 0
Møre og Romsdal Giske 55 0
Møre og Romsdal Vestnes 130 0
Møre og Romsdal Rauma 45 0
Møre og Romsdal Aukra 120 0
Møre og Romsdal Averøy 100 0
Møre og Romsdal Gjemnes 15 0
Møre og Romsdal Tingvoll 55 0
Møre og Romsdal Sunndal 180 0
Møre og Romsdal Surnadal 100 0
Møre og Romsdal Smøla 55 0
Møre og Romsdal Aure 100 0
Møre og Romsdal Volda 150 8
Møre og Romsdal Fjord 15 0
Møre og Romsdal Hustadvika 135 0
Nordland Bodø 350 0
Nordland Narvik 240 0
Nordland Bindal 15 0
Nordland Sømna 50 0
Nordland Brønnøy 120 0
Nordland Vega 50 0
Nordland Vevelstad 20 0
Nordland Herøy (Nordland) 50 0
Nordland Alstahaug 125 0
Nordland Leirfjord 70 0
Nordland Vefsn 110 0
Nordland Grane 30 0
Nordland Hattfjelldal 45 0
Nordland Dønna 50 0
Nordland Nesna 40 0
Nordland Hemnes 50 0
Nordland Rana 110 0
Nordland Lurøy 15 0
Nordland Træna 15 0
Nordland Rødøy 25 0
Nordland Meløy 75 0
Nordland Gildeskål 40 0
Nordland Beiarn 50 0
Nordland Saltdal 50 0
Nordland Fauske 50 0
Nordland Sørfold 15 0
Nordland Steigen 60 0
Nordland Lødingen 20 0
Nordland Evenes 15 0
Nordland Røst 20 0
Nordland Værøy 20 0
Nordland Flakstad 15 0
Nordland Vestvågøy 115 0
Nordland Vågan 100 0
Nordland Hadsel 100 0
Nordland 25 0
Nordland Øksnes 50 0
Nordland Sortland 200 0
Nordland Andøy 85 0
Nordland Moskenes 15 0
Nordland Hamarøy 50 0
Oslo Oslo 2000 80
Rogaland Eigersund 165 0
Rogaland Stavanger 750 10
Rogaland Haugesund 300 0
Rogaland Sandnes 360 8
Rogaland Sokndal 50 0
Rogaland Lund 55 0
Rogaland Bjerkreim 80 0
Rogaland 165 0
Rogaland Klepp 165 0
Rogaland Time 165 0
Rogaland Gjesdal 165 0
Rogaland Sola 110 0
Rogaland Randaberg 155 0
Rogaland Strand 165 0
Rogaland Hjelmeland 55 0
Rogaland Suldal 90 0
Rogaland Sauda 90 0
Rogaland Kvitsøy 15 0
Rogaland Bokn 15 0
Rogaland Tysvær 155 0
Rogaland Karmøy 250 0
Rogaland Utsira 30 0
Rogaland Vindafjord 55 0
Troms og Finnmark Tromsø 550 10
Troms og Finnmark Harstad 200 0
Troms og Finnmark Alta 200 6
Troms og Finnmark Vardø 50 0
Troms og Finnmark Vadsø 120 0
Troms og Finnmark Hammerfest 200 6
Troms og Finnmark Kvæfjord 25 0
Troms og Finnmark Tjeldsund 30 0
Troms og Finnmark Ibestad 20 0
Troms og Finnmark Gratangen 15 0
Troms og Finnmark Loabák - Lavangen 40 0
Troms og Finnmark Bardu 80 0
Troms og Finnmark Salangen 100 40
Troms og Finnmark Målselv 110 0
Troms og Finnmark Sørreisa 80 0
Troms og Finnmark Dyrøy 20 0
Troms og Finnmark Senja 200 0
Troms og Finnmark Balsfjord 80 0
Troms og Finnmark Karlsøy 40 0
Troms og Finnmark Lyngen 25 0
Troms og Finnmark Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 15 0
Troms og Finnmark Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 20 0
Troms og Finnmark Skjervøy 60 0
Troms og Finnmark Nordreisa 80 0
Troms og Finnmark Kvænangen 20 0
Troms og Finnmark Guovdageaidnu - Kautokeino 15 0
Troms og Finnmark Loppa 15 0
Troms og Finnmark Hasvik 20 0
Troms og Finnmark Måsøy 15 0
Troms og Finnmark Nordkapp 15 0
Troms og Finnmark Porsanger - Porsángu - Porsanki  50 0
Troms og Finnmark Kárásjohka - Karasjok 15 0
Troms og Finnmark Lebesby 20 0
Troms og Finnmark Gamvik 15 0
Troms og Finnmark Berlevåg 50 0
Troms og Finnmark Deatnu - Tana 20 0
Troms og Finnmark Unjárga - Nesseby 50 0
Troms og Finnmark Båtsfjord 15 0
Troms og Finnmark Sør-Varanger 140 0
Trøndelag Trondheim 740 30
Trøndelag Steinkjer 185 0
Trøndelag Namsos 140 0
Trøndelag Frøya 85 0
Trøndelag Osen 15 0
Trøndelag Oppdal 140 0
Trøndelag Rennebu 60 0
Trøndelag Røros 100 0
Trøndelag Holtålen 60 0
Trøndelag Midtre Gauldal 120 0
Trøndelag Melhus 140 0
Trøndelag Skaun 140 0
Trøndelag Malvik 150 0
Trøndelag Selbu 15 0
Trøndelag Tydal 15 0
Trøndelag Meråker 55 0
Trøndelag Stjørdal 165 0
Trøndelag Frosta 20 0
Trøndelag Levanger 170 8
Trøndelag Verdal 125 0
Trøndelag Snåase - Snåsa 20 0
Trøndelag Lierne 20 0
Trøndelag Raarvihke - Røyrvik 15 0
Trøndelag Namsskogan 20 0
Trøndelag Grong 65 0
Trøndelag Høylandet 100 0
Trøndelag Overhalla 90 0
Trøndelag Flatanger 15 0
Trøndelag Leka 15 0
Trøndelag Inderøy 100 0
Trøndelag Indre Fosen 125 0
Trøndelag Heim 100 0
Trøndelag Hitra 40 0
Trøndelag Ørland 85 0
Trøndelag Åfjord 55 0
Trøndelag Orkland 125 0
Trøndelag Nærøysund 145 0
Trøndelag Rindal 15 0
Vestfold og Telemark Horten 120 10
Vestfold og Telemark Holmestrand 55 0
Vestfold og Telemark Tønsberg 210 0
Vestfold og Telemark Sandefjord 220 0
Vestfold og Telemark Larvik 175 8
Vestfold og Telemark Porsgrunn 130 8
Vestfold og Telemark Skien 180 8
Vestfold og Telemark Notodden 100 0
Vestfold og Telemark Færder 105 8
Vestfold og Telemark Siljan 15 0
Vestfold og Telemark Bamble 75 0
Vestfold og Telemark Kragerø 85 0
Vestfold og Telemark Drangedal 55 0
Vestfold og Telemark Nome 55 0
Vestfold og Telemark Midt-Telemark 100 0
Vestfold og Telemark Tinn 55 0
Vestfold og Telemark Hjartdal 40 0
Vestfold og Telemark Seljord 70 0
Vestfold og Telemark Kviteseid 25 0
Vestfold og Telemark Nissedal 30 0
Vestfold og Telemark Fyresdal 25 0
Vestfold og Telemark Tokke 55 0
Vestfold og Telemark Vinje 65 0
Vestland Bergen 1000 14
Vestland Kinn 175 0
Vestland Etne 15 0
Vestland Sveio 35 0
Vestland Bømlo 140 0
Vestland Stord 175 0
Vestland Fitjar 35 0
Vestland Tysnes 20 0
Vestland Kvinnherad 70 0
Vestland Ullensvang 140 0
Vestland Eidfjord 20 0
Vestland Ulvik 100 0
Vestland Voss 175 0
Vestland Kvam 95 0
Vestland Samnanger 30 0
Vestland Bjørnafjorden 170 0
Vestland Austevoll 80 0
Vestland Øygarden 140 8
Vestland Askøy 180 8
Vestland Vaksdal 35 0
Vestland Modalen 15 0
Vestland Osterøy 65 0
Vestland Alver 180 0
Vestland Austrheim 15 0
Vestland Fedje 30 0
Vestland Masfjorden 50 0
Vestland Gulen 30 0
Vestland Solund 20 0
Vestland Hyllestad 45 0
Vestland Høyanger 35 0
Vestland Vik 35 0
Vestland Sogndal 140 0
Vestland Aurland 15 0
Vestland Lærdal 55 0
Vestland Årdal 55 0
Vestland Luster 90 0
Vestland Askvoll 65 0
Vestland Fjaler 55 0
Vestland Sunnfjord 150 0
Vestland Bremanger 30 0
Vestland Stad 140 0
Vestland Gloppen 85 0
Vestland Stryn 110 0
Viken Halden 70 0
Viken Moss 225 8
Viken Sarpsborg 200 4
Viken Fredrikstad 240 8
Viken Drammen 310 8
Viken Kongsberg 175 0
Viken Ringerike 135 0
Viken Hvaler 15 0
Viken Aremark 25 0
Viken Marker 15 0
Viken Indre Østfold 180 0
Viken Skiptvet 30 0
Viken Rakkestad 100 0
Viken Råde 15 0
Viken Våler (Viken) 15 0
Viken Vestby 130 0
Viken Nordre Follo 245 8
Viken Ås 120 0
Viken Frogn 110 0
Viken Nesodden 95 0
Viken Bærum 350 8
Viken Asker 305 20
Viken Aurskog-Høland 200 0
Viken Rælingen 120 0
Viken Enebakk 15 0
Viken Lørenskog 220 0
Viken Lillestrøm 260 8
Viken Nittedal 140 0
Viken Gjerdrum 15 0
Viken Ullensaker 220 0
Viken Nes (Ak.) 75 0
Viken Eidsvoll 120 0
Viken Nannestad 55 0
Viken Hurdal 15 0
Viken Hole 15 0
Viken Flå 15 0
Viken Nesbyen 20 0
Viken Gol 60 0
Viken Hemsedal 80 0
Viken Ål 90 0
Viken Hol 55 0
Viken Sigdal 50 0
Viken Krødsherad 15 0
Viken Modum 90 0
Viken Øvre Eiker 200 0
Viken Lier 190 0
Viken Flesberg 20 0
Viken Rollag 20 0
Viken Nore og Uvdal 110 0
Viken Jevnaker 55 0
Viken Lunner 120 0
Totalt   35 000 400
Fant du det du lette etter?