Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett

IMDi minner om at kommunen selv må registrere bosetting og bosettingsdato for personer som ikke bor i mottak, men som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting.

Sist oppdatert: 13. mai 2022

Dersom personen er søkt ut (dvs. bosetting er avtalt mellom IMDi og kommunen), må du registrere bosettingsdato i IMDinett. Du setter dagens dato eller tidligere datoer som bosettingsdato. Personen vil da bli inkludert i oversikten over antall bosatte flyktninger i kommunen.

Integreringstilskuddet og tilskudd til bosetting av enslige mindreårige utløses først når personen er registrert bosatt. Det er derfor viktig å registrere alle bosettinger så tidlig som mulig.

Fant du det du lette etter?