Resultater fra nasjonal brukerundersøkelse er tilgjengelig

Brukerundersøkelsen for nyankomne innvandrere i opplæring er avsluttet. Kommuner med deltakere som deltok i undersøkelsen har tilgang til resultater fra egen kommune gjennom en egen portal for brukerundersøkelsen.

Sist oppdatert: 27. februar 2023

Formålet med brukerundersøkelsen er å identifisere hvordan opplæringen kan forbedres både nasjonalt og lokalt. Det var 170 kommuner som tilrettela for undersøkelsen i 2022, og 6 723 deltakere besvarte undersøkelsen. I 2022 omfattet undersøkelsen også for første gang deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tillegg til deltakere i introduksjonsprogram.

  1. mars 2023 arrangerer IMDi et webinar der kommunene får innføring i hvordan å tolke og følge opp svarene fra brukerundersøkelsen. Klikk her for påmelding.

En samlet analyse av svarene publiseres våren 2023.

Fant du det du lette etter?