Nytt ungdomspanel på plass

Høsten 2022 etablerte IMDi sitt første ungdomspanel. Målet er å legge til rette for ungdommers medvirkning i beslutningsprosesser og deltakelse som reelle aktører i utviklingen av integreringspolitikken.

Sist oppdatert: 22. februar 2023

Panelet, som gjennomførte sin andre samling i Oslo den 17. og 18. februar, skal diskutere temaer som er sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, rasisme og diskriminering som barrierer for integrering.  

Så langt har ungdomspanelet gjennomført et innspillsmøte med statssekretær Nancy Herz før jul, der de kom med innspill til kommende handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Ungdomspanelet består av 13 ungdommer fra hele landet og velges for et år av gangen.

Deltakere til panelet ble foreslått både av IMDis minoritetsrådgivere, og av frivillige organisasjoner som IMDi har intensjonsavtale med. For å velge ut deltakerne har vi i tillegg gjenomført samtaler med alle aktuelle kandidater. Felles for alle ungdommene er at de viser bredde og dybde i sin kunnskap om- og syn på integrering. Dynamikken mellom ungdommene, og hvordan de kommer til å fungere sammen i en gruppe, var også sentrale kriterier da panelet skulle settes sammen. 

IMDi er sekretariat for panelet, og har rekruttert medlemmer til og satt sammen panelet i henhold til regjeringens prinsipper for etablering av og rekruttering til ungdomspanel. Videre har IMDi ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av panelmøtene (fysisk og digitalt). IMDi dokumenterer arbeidet og skal oppsummere anbefalingene panelet kommer frem til. Vi er stolte av å ha fått så mange engasjerte ungdommer med på laget og ser med stor iver frem til arbeidet fremover, og til både å bli utfordret og inspirert av det ungdomspanelet har å komme med! 

 

Fant du det du lette etter?