Over 40 000 ukrainske flyktninger bosatt siden krigen startet

Over 14 000 flyktninger er bosatt i norske kommuner i første halvår av 2023. Til sammen er nå over 40 000 ukrainske flyktninger bosatt i Norge siden den russiske angrepskrigen startet.

Sist oppdatert: 6. januar 2024

Arbeids- og inkluderingsdepartementets pressemelding 4. juli 2023 (regjeringen.no)

Du kan også lese nedenfor:

- Det er flott å se at bosettingsviljen til kommunene fortsatt er så stor. Så lenge den brutale krigen pågår i Europa skal vi fortsette å stille opp. Det gjør norske kommuner i aller høyeste grad, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Til sammen har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet alle landets kommuner om å bosette 38 000 flyktninger i år.

Flest i Viken og Vestland

Det er de store byene som Oslo, Bergen og Stavanger som bosetter flest i antall, men i forhold til antall innbyggere er det en rekke disktrikskommuner som skiller seg ut. 

– Kommuner som Hjartdal, Leirfjord, Rendalen og Nore og Uvdal bosetter over 5 prosent av eget innbyggertall. Det er imponerende, sier Mjøs Persen.

Fordelingen mellom fylkene viser at det er Viken og Vestland som bosetter flest.

– Vi er på god vei til å nå antallet vi har bedt kommunene bosette, takket være norske kommuner og fylkeskommuner. Fristen for justert anmodning er 31. august, og vi håper på positive tilbakemeldinger fra kommunene, sier konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren.

Mer penger til kommunene

For å imøtekomme behovet for økt innsats fra kommunene kom regjeringen i revidert nasjonalbudsjett med en rekke nye tiltak.

– Vi visste at det kom til å bli et krevende år. Ikke bare fordi vi skal fortsette å ta imot mennesker som har måttet flykte fra hjemlandet sitt, men fordi vi også skal bidra og sikre at de som allerede er bosatt kommer seg i jobb eller annen aktivitet, sier Mjøs Persen.

De nye tiltakene skal bidra til at flere bosettes og sørge for at flyktninger kommer ut i arbeid og i aktivitet.

– De som bosetter ut over opprinnelig anmodning mottar et ekstra tilskudd, vi innfører ordningen med tilskudd til utleieboliger og utvider tilskuddet til norskopplæring til de som har behov slik at kommunene klarer å opprettholde jobben som allerede gjøres, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Fant du det du lette etter?