IMDi opplever rekordstor interesse for tilskuddsordning

Ved fristens utløp for å søke tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet for 2023, hadde 72 arbeidsgivere søkt. Det er mer enn en dobling i antall søknader siden ordningen ble lansert for to år siden.

Sist oppdatert: 9. mai 2023

IMDis tilskuddsordning skal stimulere private og offentlige arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, og støtte tiltak for økt rekruttering av innvandrere, og bedre bruken av deres kompetanse.  

- Det er fantastisk å se at så mange virksomheter tar initiativ til å jobbe systematisk med etnisk mangfold, sier konstituert direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Lisbeth Fransplass Røren.

Fristen for å søke var 3. mars og rammen i 2023 er på 10 millioner kroner.

IMDi mottok søknader med en total søknadssum på 38 millioner kroner og har derfor prioritert virksomheter som best kan oppnå målsetningene for tilskuddet. Dette omfatter også i hvilken grad virksomheten har gjort gode kartlegginger av hvilke tiltak de ser er nødvendige for å oppnå formålet.

Disse mottar støtte i 2023:

• Ikea as
• Amby as
• Ak invest viken as
• Oslobilutleie.no as
• Sjølyst investors as
• Kongsvinger kommune
• Spoor as
• Mta group as
• Pro-maler entreprenør as
• Siemens energy a/s
• Byggmakker handel as
• Ipoa as
• Avarn security as
• Trondheim kommune
• Atlo as
• Kilden teater og konserthus for sørlandet iks
• Trøndelag fylkeskommune
• Hrp as
• Oslo kommune kulturetaten
• Viddakraft as
• Schibsted asa
• Servi as
• Elkjøp norge as
• Abelia
• Norwegian air shuttle asa
• OBOS bbl
• Nova consulting group as

Fant du det du lette etter?