Ønsker du å skrive masteroppgave om integrering?

IMDi lyser ut stipender til studenter som ønsker å skrive masteroppgave om integrering. Søknadsfrist er 16. januar 2024.

Sist oppdatert: 3. mai 2024

Hvert stipend er på 20 000 kroner. 15 000 kroner utbetales ved innvilget søknad. De resterende 5 000 kroner utbetales ved bestått eksamen, forutsatt at oppgaven leveres innen rimelig tid.

Stipendet skal stimulere studenter til å skrive masteroppgaver som er relevante for IMDi.

Vi er både interessert i problemstillinger som knyttes direkte til IMDis egne virkemidler (som for eksempel introduksjonsprogrammet eller minoritetsrådgiverordningen), og andre problemstillinger innenfor det bredere integreringsfeltet.

Eksempler på problemstillinger kan være innenfor temaer som integreringspolitikk, holdninger, rasisme og diskriminering, politisk og sosial integrering, innvandreres møte med offentlige tjenester, mangfold i arbeidslivet, tolking i offentlig sektor, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, eller innvandreres deltakelse i sivilsamfunnet.

Vi oppfordrer også studenter som vil bruke kvantitative tilnærminger til masteroppgaven om å søke.

Oppgaven kan være på norsk eller engelsk.

Avhengig av tema vil IMDi kunne bistå med tilgang til relevant kontaktflate. IMDi kan også innenfor enkelte områder gi tilgang til datamateriale. Studenter som søker, må ha egen veileder.

Ved avsluttet oppgave skal stipendmottaker levere en sides oppsummering med særlig vekt på oppgavens relevans for IMDi. Stipendmottaker skal også være disponibel for å presentere arbeidet for IMDi midtveis og etter gjennomført oppgave.

Søknaden sendes per e-post til post@imdi.no og IMDis kontaktperson for stipendordningen, Konstantinos Skenteris kske@imdi.no.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev på inntil en side om motivasjon og kvalifikasjoner, forventet oppstart og innleveringsfrist.
  • Prosjektskisse på ca. 3 sider som inkluderer tema, problemstilling, teoretisk rammeverk og metodisk tilnærming.
  • CV og dokumentasjon av tidligere avlagte eksamener
  • Bekreftelse på opptak til masterprogram ved et universitet/høyskole, samt dokumentasjon på at søker har fått oppnevnt veileder ved sin institusjon.

Søknadene vurderes ut fra:

  • Faglig og samfunnsmessig relevans
  • I hvilken grad søkeren demonstrerer oversikt over det aktuelle feltet
  • Metodeforståelse og gjennomførbarhet
  • Tidligere karakterer, faglig sammensetning og relevant erfaring
Fant du det du lette etter?