Vinnere av Mangfoldsprisen 2023

Norsk barnebokinstitutt ble tildelt den nasjonale mangfoldsprisen i kategorien små virksomheter, og Strawberry AS fikk prisen i kategorien mellomstore og store virksomheter. 

Sist oppdatert: 30. mai 2024

Om prisen

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. 

IMDi deler ut Mangfoldsprisen for å skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Årets vinnere er to virksomheter som verdsetter og nyttiggjør seg av innvandreres kompetanse og som ser på innvandrere som en styrke og mulighet, mer enn en risiko.  

De andre nominerte til årets pris var i kategorien små virksomheter: VSK Fiskeredskaper fra Vannareid og Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) i Kristiansand. I kategorien mellomstore/store virksomheter var det: Clarion Hotel The Edge i Tromsø og Bergens Tidende.  

Les mer om Mangfoldsprisen 

Norsk barnebokinstitutt - juryens begrunnelse:  

Vinneren er en virksomhet som har jobbet målrettet og systematisk for å styrke det etniske mangfoldet i sin virksomhet. De har blant annet laget sin egen mangfoldstrategi. De ansattes kompetanse brukes til å utvikle og forbedre tjenestene. Virksomheten jobber også aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Virksomheten profilerer mangfoldets verdi innen en viktig bransje, ikke bare internt, men også ut i resten av samfunnet. De inspirerer sine målgrupper til å tenke større og bruke seg selv og sine historier. Vinneren er en liten virksomhet som gjennom sin innsats bidrar til positive ringvirkninger for integrering i samfunnet og for mangfold i arbeidslivet.  

Strawberry AS - juryens begrunnelse:  

Vinneren er en stor virksomhet som allerede har oppnådd høyt mangfold blant ansatte og blant ledere i sin virksomhet gjennom systematisk og lederforankret arbeid over tid.

Kundegruppen er mangfoldig, og virksomheten profilerer derfor hvorfor mangfold er viktig for virksomheten. Dette følges opp og kommuniseres tydelig både internt og eksternt. Mange ansatte har begynt sin karriere gjennom språk- eller arbeidspraksis og har i dag fast ansettelse og flere har i dag ledende stillinger.

Virksomheten har systemer for å finne og løfte frem talenter blant ansatte og de kan vise til mange gode eksempler på mangfolds- og inkluderingsarbeid. De kan vise til systemer for hvordan de ansatte kan komme med innspill og ideer til både produktutvikling og til forbedring av arbeidsmiljøet. Virksomheten har inkludert kompetanse i mangfoldsledelse i sitt lederprogram som alle ledere gjennomgår.

Vinneren er en virksomhet som har lagt ned et betydelig systematisk arbeid som kan være inspirasjon til andre store arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor. 

Fant du det du lette etter?