Nasjonalt tolkeregister (2003)

Som ett av flere tiltak knyttet til en større engangsbevilgning, har Kommunal og regionaldepartementet bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om å utrede opprettelse av et nasjonalt register over tolker. UDI har engasjert Statskonsult til å bistå.

Utgitt: 2003

Nasjonalt tolkeregister (2003)

Nasjonalt tolkeregister (PDF, 481 KB)

Se flere rapporter om

tolking og tolking | nasjonalt tolkeregister.

Fant du det du lette etter?