2 år med introduksjonsordning

Rapporten viser at 34 prosent var arbeidssøkende etter avsluttet introduksjonsprogram. Dette er en gruppe som har mottatt grunnleggende kvalifisering, og som er klar til å gå ut på arbeidsmarkedet. Det er derfor en viktig gruppe å følge videre.

Utgitt: 2006

Konferansen Intro 2 år som ble holdt 31. august og 1. september 2006, var en markering av Introduksjonsloven som trådte i kraft 1.9.2004. Rapporten som forelå etter konferansen kan lastes ned under Vedlegg.

IMDi ønsket å lage en oppsummering av de resultatene som er nådd på disse to årene, og ville også feire det gode arbeidet som er gjort i kommunene på dette feltet.

I rapporten finnes de fleste innleggene som ble holdt på konferansen. I tillegg presenteres spørreundersøkelsen som ble gjennomført for å måle resultater av arbeidet med introduksjonsordningen.

Samfunnet har investert mange ressurser i arbeidet med introduksjonsordningen. Det store spørsmålet nå er om arbeidet har gitt de ønskede resultatene. Kommer målgruppen i arbeid eller utdanning etter endt program? Blir målgruppen økonomisk selvforsørgende?

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?